Melden afwezigheid

Wanneer de leerling ziek is, moeten ouders/verzorgers dit ’s ochtends telefonisch melden bij de trajectbegeleider die die dag werkzaam is en op de school van herkomst.

We gaan er vanuit dat u gedurende de ziekte van uw kind, u uw kind elke ochtend afmeldt.

Als een leerling op school ziek wordt, dan wordt er met ouders/verzorgers overlegd of de leerling naar huis kan komen.

 

Scroll naar boven