Na de OOV

In het traject wordt er tijdens de verschillende evaluatiegesprekken met de leerling, ouder(s)/verzorger(s) en de school besproken wat er na de OOV voor die leerling mogelijk en wenselijk is. De OOV geeft hierin een onderwijsadvies. Dit advies zal bij voorkeur zijn dat de leerling teruggaat naar zijn eigen school. Het kan ook dat de leerling het advies krijgt om door te stromen naar het MBO of naar een andere vorm van beter passend onderwijs. In sommige situaties kan het advies ook zijn om te gaan werken of tijdelijk het onderwijs stil te zetten en eerst behandeling te gaan volgen omdat de problematiek van de leerling het volgen van onderwijs in de weg staat. Voor deze laatste situaties is afstemming met leerplicht noodzakelijk.

De eigen middelbare school neemt, in samenspraak met leerling en ouders, het besluit over het vervolg van het onderwijs. De OOV heeft hierin alleen een adviserende rol.

De leerling wordt in de laatste fase van het OOV-traject begeleid naar de situatie na de OOV. Indien de leerling terug gaat naar de eigen school worden in de tussenevaluatie(s) afspraken gemaakt over het opbouwschema voor terugkeer.

Scroll naar boven