Na OOV

Nadat het traject bij de OOV is afgerond, valt de leerling terug onder de verantwoordelijkheid van de middelbare school. Voor de middelbare school betekent dit dat zij op basis van de verslaglegging van de OOV, verder gaan met het OPP van de leerling en hem verder gaan begeleiden bij het realiseren van zijn onderwijsperspectief. Dit perspectief kan afhankelijk van de afspraken die met de betrokken leerling en ouder(s)/verzorger(s) en de middelbare school zijn gemaakt, liggen binnen de eigen middelbare school of buiten de eigen middelbare school.

Indien het perspectief buiten de middelbare school ligt, is het belangrijk dat de school samen met ouder(s)/verzorger(s) en leerling bekijken welke school het meest passend is voor de leerling. Uiteindelijk is de school vanuit de zorgplicht verantwoordelijk voor het vinden van een nieuwe, passende school voor de leerling.

AANVRAAG TLV

Indien de leerling verwezen wordt naar het VSO moet er door de middelbare school een ToeLaatbaarheidsVerklaring (TLV) worden aangevraagd. De aanvragen hiervoor moeten via OnderwijsTransparant worden ingediend bij de Commissie voor Toetsing en Aanwijzing (CTA) van het Samenwerkingsverband Midden-Holland-Rijnstreek. Zie voor de data waarop deze commissie de TLV-aanvragen beoordeeld, de website van het Samenwerkingsverband MHR.

Scroll naar boven