Soorten trajecten

De OnderwijsOpvangVoorziening heeft drie trajecten. Op basis van de hulpvraag en de doelen van de leerling en zijn/haar ouder(s), en de hulpvraag van de school wordt bepaald in welk traject een leerling komt. Leerlingen met verschillende trajecten zitten door elkaar in één klas.

De drie trajecten zijn:

  • Observatietraject van 6 lesweken
  • Kort traject van 13 lesweken
  • Lang traject van 26 weken
OBSERVATIETRAJECT

Dit traject duurt 6 lesweken. In deze periode wordt er door de medewerkers van de OOV zorgvuldig gekeken naar de leerling om op die manier de observatievragen van de school te kunnen beantwoorden. Na 6 weken vindt er een eindgesprek plaats waarin deze observatievragen beantwoord worden. In een enkel geval kan dit traject verlengd worden omdat er bijvoorbeeld meer aan de hand blijkt te zijn waardoor de OOV de gestelde vragen niet kan beantwoorden of omdat er andere problematiek tijdens het traject naar voren is gekomen, waardoor verlenging nodig is. Verlenging kan alleen met toestemming van school, ouders, leerling en het OnderwijsLoket.

KORT TRAJECT

Dit traject duurt maximaal 13 lesweken (ongeveer 3 maanden). Tijdens dit traject vindt er na 6/7 weken een tussenevaluatie plaats waarin de leerling vertelt over hoe hij in die periode aan zijn doelen heeft gewerkt. Ook wordt in dit gesprek het verloop van het traject tot dan toe besproken, komen de hulpvragen van de school aan de orde en wordt er een voorlopig onderwijsadvies gegeven. Dit gesprek wordt georganiseerd door de OOV en daarbij sluiten alle betrokkenen rondom de leerling aan. In de 12de of 13de week van het traject vindt de eindevaluatie plaats. Ook hierin vertelt de leerling hoe het de afgelopen periode is gegaan, komen de doelen van de school aan de orde en wordt het afsluitende onderwijsadvies gegeven.

LANG TRAJECT

Dit traject duurt maximaal 26 kalenderweken (6 maanden). Tijdens dit traject vinden twee tussenevaluaties plaats waarin de voortgang van de leerling wordt besproken met het gehele netwerk. Ook de doelen van de leerling en de hulpvraag van de school komen hierin aan de orde, net zoals een voorlopig advies over het onderwijs. Tijdens de eindevaluatie wordt het definitieve onderwijsadvies gegeven door de OOV. Na dit traject kan er geen verlenging plaatsvinden omdat dit het langste traject is wat de OOV aanbiedt.

Tijdens alle trajecten worden alle mensen die betrokken zijn bij de leerling wekelijks per mail op de hoogte gehouden. In deze weekmail staat hoe met de leerling die week is gegaan (o.a. de doelen), hoe het in de klas is geweest en worden eventuele bijzonderheden genoemd. Ook wordt de aan- en afwezigheid van de leerling benoemd en staan er mededelingen in die betrekking hebben op de week daarna zoals komende evaluatiegesprekken, ouderavonden en activiteiten. Kortom de weekmail is een belangrijke manier van de OOV om iedereen op de hoogte te houden van niet alleen praktische zaken maar ook van de positieve stappen die een leerling maakt zodat de groei voor alle betrokkenen zichtbaar wordt.

Scroll naar boven