De OOV is een aanbod van onderwijs en jeugdhulp, aangeboden door het Samenwerkingsverband V(S)O Midden-Holland en Rijnstreek.  Bij de OOV worden persoonsgegevens verwerkt. De OOV streeft naar een functioneel gebruik en een optimale bescherming van persoonsgegevens van de leerlingen. De OOV werkt volgens privacyreglement van samenwerkingsverband. In dit regelement is beschreven hoe het samenwerkingsverband omgaat met leerlinggegevens en wat de rechten van ouders en leerlingen. Ook de scholen en de partners in de jeugdhulp hanteren privacyreglement. Ieder voor zich en gezamenlijk werken we continue aan het voldoen aan de regelgeving ten aanzien van privacy.

In deze handreiking privacy leest u wat uw rechten zijn. De Functionaris Gegevensbescherming van het samenwerkingsverband is mw. M. van der Horst van de CED-groep.

Handreiking-privacy-ouders