Wij verzoeken u  om voor 8.30 uur telefonisch contact met ons op te nemen als uw kind ziek is en ook als uw zoon/dochter later op school komt met een gegronde reden.
Belt u daarvoor naar het nummer 06-55868404.

Daarnaast vragen wij u om contact op te nemen met de eigen middelbare school van uw zoon/dochter zodat zij ook op de hoogte zijn van zijn/haar afwezigheid.