Indien u een klacht heeft over de OOV, bespreek deze dan in eerste instantie met de trajectbegeleider of de schoolleider van de OOV.
Indien u vervolgens een officiële klacht wil indienen over de OOV, dan kunt u dit doen bij het Samenwerkingsverband V(S)O Midden-Holland en Rijnstreek (http://www.swv-vo-mhr.nl/contact/ ).
Als u een klacht heeft over een individuele medewerker van de OOV, dan moet u de gebruik maken van de klachtenprocedure van de organisatie die de medewerker in dienst heeft. Bij de schoolleider of bij het samenwerkingsverband kunt u navragen hoe u dat kunt doen.