Op de OOV Gouda worden drie keer per jaar ouderavonden georganiseerd.
Deze avonden zijn het aangewezen moment om contact te hebben met de trajectbegeleider en de coaches van de OOV. Daarnaast zijn deze avonden ook het moment om met de andere ouders in contact te komen. De invullingen van de ouderavonden zullen gedurende het schooljaar bekend worden. Een avond zal er in ieder geval aandacht zijn voor TOP’s,  het trainingsprogramma dat door de leerlingen gevolgd wordt. Ouder(s)/verzorger(s) krijgen uitleg over het TOP’s programma en hoe het eventueel toegepast kan worden in de thuissituatie.

Via de weekmail wordt u als ouder(s)/verzorger(s) voor de ouderavonden uitgenodigd.

De ouderavond voor dit schooljaar 2018-2019 zijn gepland op:

Donderdag  15 november 2018
Woensdag  13 februari 2019
Woensdag  22 mei 2019

Deze avonden zijn van 19.30 -21.00uur en zullen plaatsvinden op de OOV Gouda