Op de OOV in Alphen aan den Rijn worden drie keer per jaar ouderavonden georganiseerd. Deze avonden zijn het aangewezen moment om contact te hebben met de trajectbegeleiders en de coaches van de OOV. Daarnaast zijn deze avonden ook het moment om met de andere ouders in contact te komen. De invullingen van de ouderavonden zullen gedurende het schooljaar bekend worden. Eén van de avonden zal in ieder geval besteed worden aan TOP’s: het trainingsprogramma dat de leerlingen volgen. Ouder(s)/verzorger(s) krijgen uitleg over het TOP’s programma en hoe het eventueel toegepast kan worden in de thuissituatie.

Via de weekmail wordt u als ouder(s)/verzorger(s) voor de ouderavonden uitgenodigd.

De ouderavond voor het schooljaar 2018-2019 zijn gepland op:

Dinsdag 13 november 2018
Donderdag 14 februari 2019
Dinsdag 21 mei 2019

De avonden starten om ongeveer 19.30 uur en duren tot 21.00 uur.